ENERGIE

MARJOH__ENERGIE__NEU__720x400In feite is alles energie en alles heeft een eigen samenstelling van energie, een eigen frequentie. Alles wat waarneembaar is, maar ook alles wat niet waarneembaar is zoals; het menselijke lichaam, de natuur, de dieren, de huizen, muziek, voedingsmiddelen, het contact dat je maakt, de aanraking van anderen enz. In mijn praktijk werk ik met het energiesysteem in en om de mens.

Waar komt die energie vandaan? Voor de één is het afkomstig uit de kosmos, de ander ervaart het als Goddelijke energie en een derde noemt weer een andere bron. Het maakt niet uit welke naam eraan gegeven wordt want de energie is er en het belangrijkste is wat ermee gedaan wordt.

Bij de meeste mensen die naar mijn praktijk komen voor een energetische behandeling is het totale energie systeem een chaos. Dit wordt veroorzaakt door allerlei invloeden. Elke ziekte of klacht, zowel lichamelijk als geestelijk leidt onherroepelijk tot een verstoring in je energie systeem. Stress in het bijzonder is de grootste veroorzaker van blokkades of chaos in je systeem.
Medicijnen en voeding kunnen ook verstoringen geven.

Tijdens een behandeling wordt je hele systeem in balans gebracht waardoor er weer energie gaat stromen door je hele lichaam. Hierdoor krijgt het lichaam zijn zelfgenezend vermogen weer terug.

Koester je unieke, kostbare en onvervangbare lichaam, het vormt de cocon van je ziel.