TARIEF VOOR EEN TELEFONISCH CONSULT

tariven_telefon-consultIn het telefonisch consult kunnen je klachten besproken worden en is er alleen sprake van counseling. Lees hier verder…

Tarief: 30 minuten 32,50 euro

(Het bedrag dient voor aanvang van het telefonisch consult op mijn rekeningnummer te staan)