TARIEF VOOR EEN TELEFONISCH OF ONLINE CONSULT

tariven_telefon-consultIn het telefonisch of online consult kunnen je klachten besproken worden en is er alleen sprake van counseling. Lees hier verder…

Tarief: 30 minuten 25,00 euro

(Het bedrag dient voor aanvang van het telefonisch of online consult, op mijn rekeningnummer te staan)